به نام خدا

با آرزوی ائتلاف عزیزان و نیز مشارکت مردم و عدم قهر آنها با صندوقها

زنده باد اصلاحات و پاینده باد ایران ما